16. nov, 2018

Laag btw tarief van 6% naar 9%

 

Per 1 januari wordt het lage btw tarief 6% verhoogd naar 9%..
 
Als uw klant in 2018 betaald voor werkzaamheden die worden uitgevoerd in 2019, mag u nog 6 % rekenen.
Dat is voor schilders en stukadoors nog interessant.
 
Nog even een opfrisser:
Schilderswerk laag tarief op arbeid en materiaal bij huizen ouder dan 2 jaar, alleen bij particulieren.
Behangen idem dito
Stucwerk idem dito
Isoleren alleen laag tarief op arbeid, dus niet op isolatiemateriaal..
 
Voor degene die logies aanbieden, of caravans verhuren: Als de betaling gedaan wordt in 2018 mag je nog 6 % rekenen, ook al maakt je klant pas in 2019 gebruik van de caravan of logeerplaats.
 
Voor degene die gelegenheid geven tot sporten. oa paardrijlessen, yogalessen. Leskaarten betaald in 2018 6% btw ook al worden de lessen afgenomen in 2019.
 
Zie onderstaande:

Verhoog de btw van 6% naar 9% op offertes en facturen

Als u nu een offerte stuurt, dan moet u in sommige gevallen al het nieuwe btw-tarief van 9% vermelden. Het hangt af van wanneer u betaald wordt. Er zijn een aantal mogelijkheden:

1. U wordt betaald in 2019

U stuurt nu een offerte. U gaat het werk doen in 2019. En u wordt betaald in 2019. U zet nu al 9 procent btw op de offerte, en straks ook op uw factuur.

2. U wordt betaald in 2018

U stuurt nu een offerte. U gaat het werk doen in 2018 of 2019. En u wordt betaald in 2018. U zet nu 6 procent btw op de offerte, en straks ook op uw factuur.

Dit geldt bijvoorbeeld voor concerten of sportevenementen die uw klanten dit jaar al betalen, maar die pas in 2019 plaatsvinden. Maar ook voor andere diensten waarop het lage btw-tarief van toepassing is, zoals sommige schilderklussen en bouwwerkzaamheden aan woningen. De Belastingdienst zal hiervoor niet gaan naheffen.

3. U weet nog niet wanneer u betaald wordt

U stuurt nu een offerte. U gaat het werk doen in 2019. Maar, u weet nu nog niet wanneer uw klant u gaat betalen? Zet dan 6 procent btw op uw offerte. En spreek met uw klant af dat u dit zal verhogen naar 9 procent btw op uw factuur, als hij u pas gaat betalen in 2019. U kunt dit opnemen in uw algemene voorwaarden of als onderdeel van de overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2019 moet u 9 procent btw afdragen

Zijn uw diensten of producten nu met 6 procent btw belast? Dan wordt dat 9 procent vanaf 1 januari 2019. Bepaal nu al of u uw prijzen per 1 januari 2019 gaat verhogen. In uw aangifte voor de btw over het eerste kwartaal 2019 moet u 9 procent btw afdragen.

Bepaal of u uw prijzen gaat verhogen

Uw particuliere klanten betalen een prijs inclusief btw. De verhoging van de btw kunt u doorberekenen in uw verkoopprijs. Uw brutowinst blijft dan gelijk. U kunt er ook voor kiezen uw prijzen gelijk te houden. Dit kan u een concurrentievoordeel opleveren. Uw brutowinst wordt dan wel lager.

Verhoogt u uw verkoopprijs inclusief de btw? Dan gaat deze ook voor uw zakelijke klanten omhoog. Maar omdat de meeste ondernemers de btw kunnen aftrekken, blijven ze toch evenveel betalen voor uw diensten of producten.

Onderzoek hoe u uw kassasysteem en andere software aanpast

Overal waar u nu het lage btw-tarief van 6% heeft staan, moet straks 9% staan. Bijvoorbeeld in uw kassasysteem, uw boekhoudprogramma of uw btw-administratie. Check op tijd of u dit zelf kunt aanpassen. Of dat uw leverancier dit voor u moet doen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. nov, 2018

Onze kennis updaten

Vandaag zijn we aanwezig op de intermediairdagen voor belastingadviseurs om onze kennis up-to-date te houden

1. mrt, 2018

Wees op tijd met terugvragen btw onbetaalde rekeningen

Zorg ervoor dat je de btw op niet-betaalde rekeningen op tijd terugvraagt. Dat moet voortaan binnen een jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum.

Stuur je een rekening aan je opdrachtgever, dan moet je de btw al meteen aangeven en betalen. Maar als die rekening nooit betaald wordt, kan je de btw terugvragen. Dat moet uiterlijk een jaar na de uiterste betaaldatum. Heb je destijds geen betaaltermijn afgesproken, dan geldt de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen.

Niet-betaalde rekeningen van vóór januari 2017
Heb je nog rekeningen uitstaan waarvan de uiterste betaaldatum vóór januari 2017 lag? Dan moet je bij de eerste btw-aangifte van 2018 de btw die je daarover hebt betaald, terugvragen. Het bedrag dat je terugvraagt, moet als negatieve omzet en negatieve btw worden ingevuld bij vraag 1a of 1b.

Niet-betaalde rekeningen van ná 1 januari 2017
Bij niet-betaalde rekeningen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017, kan je de betaalde btw terugvragen zodra duidelijk is dat de rekening niet betaald gaat worden. Je hebt uiterlijk de tijd tot een jaar na de uiterste betaaldatum. Dus heb je een klant die jou uiterlijk 1 april 2017 moest betalen, maar dat nog steeds niet heeft gedaan? Dan moet je vóór 1 april 2018 de eerder afgedragen btw terugvragen. Ook nu doe je dat door bij de btw-aangifte het bedrag dat je terug wilt als negatieve omzet en negatieve btw op te geven bij vraag 1a of 1b.

Heb je btw teruggekregen en betaalt de opdrachtgever alsnog? Dan moet je weer btw afdragen.

14. sep, 2017

We hebben weer beperkt plaats voor nieuwe klanten

We hebben hard gewerkt bij 't Aogje,

 

 

We hebben onze software wat aan laten passen, zodat we gegevens sneller kunnen verwerken.

We hebben weer wat seminars gevolgd, zodat we zelf ook weer ge-update zijn.

En vooral keihard gewerkt aan de administraties van onze klanten.

 

Dus we zeggen nu weer voorzichtig dat we weer wat plaats hebben voor eventueel nieuwe klanten.

 

7. jun, 2017

ZZPer let op: wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

Belastingdienst

Bang voor boetes of naheffingen? Niet nodig
Wij stellen de handhaving van de Wet DBA uit tot in ieder geval 1 juli 2018, tenzij wij u als kwaadwillend zien. Huurt u een zzp'er in? En constateren wij achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u in ieder geval tot 1 juli 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes krijgen.

De handhaving is eerder al uitgesteld tot 1 januari 2018. Een nieuw kabinet beslist over wat er verder gebeurt met de wet DBA. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom is besloten de handhaving opnieuw uit te stellen.

Let op!

Het opschorten van de hiervoor genoemde repressieve handhaving geldt niet als u door de Belastingdienst als kwaadwillende wordt gezien. U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. Indien u als kwaadwillend wordt gezien, zal de Belastingdienst handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan opleggen.