29. dec, 2015

2015>2016

Wij wensen iedereen een mooie jaarwisseling en een gezond 2016 .
Dank aan de opdrachtgevers voor het vertrouwen , we kijken weer uit naar een fijne samenwerking in het nieuwe jaar.

28. nov, 2015

LET OP WEER VALSE EMAILS
Belastingdienst actueel

Nieuwe valse e-mails in omloop zogenaamd van de belasting.
26-11-2015

Wij waarschuwen u voor valse e-mails. De nieuwste valse mail heeft als onderwerp 'belastingdienst teruggave 2015' en vraagt u op een link te klikken om uw belastingteruggaaf over te maken naar uw bankrekening. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen.

In de valse e-mail wordt u gevraagd op de link 'slag' te klikken. Daarna wordt zogenaamd uw belastingteruggaaf overgemaakt naar uw bankrekening. De valse e-mails zijn ondertekend door J.F. van de Poll. Het e-mailadres van de verzender lijkt op een e-mailadres van de Belastingdienst.

Zie ook onze eerder gepubliceerde berichten over valse e-mails:

28. nov, 2015

PAS OP WEER VALSE EMAIL NU OVER TERUGGAVE

Belastingdienst actueel

Nieuwe valse e-mails in omloop zogenaamd van de belasting.

26-11-2015

Wij waarschuwen u voor valse e-mails. De nieuwste valse mail heeft als onderwerp 'belastingdienst teruggave 2015' en vraagt u op een link te klikken om uw belastingteruggaaf over te maken naar uw bankrekening. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen.

In de valse e-mail wordt u gevraagd op de link 'slag' te klikken. Daarna wordt zogenaamd uw belastingteruggaaf overgemaakt naar uw bankrekening. De valse e-mails zijn ondertekend door J.F. van de Poll. Het e-mailadres van de verzender lijkt op een e-mailadres van de Belastingdienst.

Zie ook onze eerder gepubliceerde berichten over valse e-mails:

Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen!

Algemene informatie over verdachte e-mail of valse e-mail staat op de pagina:
Verdachte e-mail of valse e-mail (phishing mail) ontvangen? Laat het ons weten, verwijder daarna de e-mail

21. sep, 2015

LET OP WEER VALSE EMAILS

 

Valse e-mail in omloop

21-09-2015

Wij waarschuwen u voor valse e-mails. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst en is ondertekend door Robert Versteegen. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen. In de valse e-mail wordt verzocht om een belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen.

Hebt u de valse e-mail geopend en erop gereageerd? Neem dan contact op met valse-email@belastingdienst.nl. Met de informatie die u ons geeft, proberen wij te achterhalen welke websites de valse e-mail hebben verstuurd. Daarna kunnen wij de hosters van deze websites misschien vragen om ze uit de lucht te halen. Ook kijken wij of het mogelijk is om bij de politie aangifte te doen van fraude. 

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vragen wij u nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.

De valse e-mail bevat de volgende tekst, het bedrag en het betalingskenmerk kunnen afwijken:

Van: Belastingdienst [mailto:belastingaangifte@belastingdienst.nl]
Onderwerp: [SPAM]Belastingaangifte 2014

Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte 2014.

Wij hebben geprobeerd om het openstaande bedrag te incasseren, helaas is dit niet gelukt op het rekeningnummer dat bij ons bekend staat.
Het huidige openstaande bedrag bedraagt 83,04 euro.

U ontvangt ook een schriftelijke herinnering die vandaag per post is verstuurd.

Thans verzoeken wij u vriendelijk om dringend het openstaand bedrag van ...
Te betalen u kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL62ABNA
0809469391 tnv "belastingdienst" onder vermelding van betalingskenmerk
BTW038372293N

Als u deze betaling heeft voldaan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen.

Als u binnen acht dagen deze rekening niet heeft voldaan dan verzenden wij een aanmaning en hierbij worden incasso kosten gerekend

Ik hoop u voldoende geinformeerd te hebben.

Wij zien uw betaling graag tegemoet en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Robert Versteegen
Directeur Belastingdienst
N.B. Dit is een automatisch verzonden e-mail, het is niet mogelijk deze e-mail te beantwoorden.

22. aug, 2015

Administratie zoals het hoort