24. mrt, 2017

Heb je recht op de ondernemers aftrekposten???

Aftrekposten voor ondernemers zijn een mooi steuntje in de rug. Maar niet iedere zzp'er heeft er zomaar recht op. Wanneer wel? Daarover bestaan nogal wat misverstanden. Kijk goed hoe het voor u zit, voordat u aan uw aangifte 2016 begint.

Ben ik nou ondernemer voor ondernemer aftrekposten ???????

 

5 veelvoorkomende misvattingen over aftrekposten:

 •  ‘Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus krijg ik ondernemersaftrek.’
 •  ‘Ik heb recht op aftrekposten omdat ik meer dan 1.225 uur per jaar besteed aan mijn bedrijf.’
 •  ‘Ik heb meer dan 3 opdrachtgevers, dus heb ik recht op ondernemersaftrek’
 •  ‘Ik moet a btw-aangifte doen. Dan kan ik de aftrekposten voor ondernemers gebruiken.’
 •  ‘Zolang ik bij de Belastingdienst sta aangemeld als ondernemer, mag ik gebruik maken van de zelfstandigenaftrek.

 Hier wordt op gelet:

 Bij de beoordeling of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting let de Belastingdienst op
de volgende punten:
– omvang (in tijd en geld) van de werkzaamheden
– hoogte van de bruto-omzet en winst
– de tijd die u aan de onderneming besteedt
– de presentatie naar buiten
– het aantal opdrachtgevers
– het lopen van financieel risico

1. mrt, 2017

Inkomstenbelasting voor ondernemers

U kunt ondernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt.
Wanneer ben ik voor de Belastingdienst een ondernemer?

De Belastingdienst beschouwt u als ondernemer als u aan bepaalde eisen voldoet. Als ondernemer kunt u
gebruikmaken van speciale regelingen voor ondernemers. Voor de inkomstenbelasting gelden daarbij
andere eisen dan voor de btw. Voor de btw bent u ondernemer als u ‘zelfstandig een bedrijf of beroep
uitoefent’. Bij de beoordeling of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting let de Belastingdienst op
de volgende punten:
– omvang (in tijd en geld) van de werkzaamheden
– hoogte van de bruto-omzet en winst
– de tijd die u aan de onderneming besteedt
– de presentatie naar buiten
– het aantal opdrachtgevers
– het lopen van financieel risico
– eventueel uw aangifte inkomstenbelasting
Misschien bent u voor de btw wel ondernemer, maar voor de inkomstenbelasting niet. Dan moet u uw
klanten wel btw in rekening brengen, maar u kunt niet gebruikmaken van de ondernemersregelingen voor
de inkomstenbelasting. Bent u echter voor de inkomstenbelasting ondernemer, dan bent u dat in het
algemeen ook voor de btw .

Voor vragen kunt u contact op nemen met ons:

076-5227785 bgg 06-46315826

21. nov, 2016

Wiebes geeft uitstel tot 2018 voor de regelgeving ivm modelovereenkomsten

Waar het ons om ging, is het bestrijden van schijnzelfstandigheid.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) krijgen voorlopig niet te maken met de nieuwe wet- en regelgeving voor zelfstandigen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) wordt tot in ieder geval 2018 uitgesteld.

In de tussentijd rekent de Belastingdienst zzp'ers en hun opdrachtgevers niet af op hun onderlinge verhouding, belooft Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Hij maakt een uitzondering voor de ''echte valsspelers'', met praktijken die aan fraude grenzen.

De wet was bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen zonder personeel en mensen in loondienst. Er dreigden echter problemen, omdat de wettelijke definitie van loondienst, die uit 1907 stamt, niet meer op de huidige praktijk aansluit.

"De wet heeft een doel, en dat is schijnzelfstandigheid eruit filteren. Maar we willen proberen de onduidelijkheid weg te nemen", lichtte premier Mark Rutte toe.

"Waar het ons om ging, is het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Daar is iedereen het mee eens. Maar het is niet onze bedoeling om ondernemers te beknotten", aldus minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

Het kabinet stelt nog een brief op met uitleg aan de Tweede Kamer. Voor bepaalde sectoren worden nog aparte regelingen opgesteld. Die worden pas later bekendgemaakt.

Brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP laten weten tevreden te zijn met de zet van het kabinet. ''Dit gaat de rust brengen op de arbeidsmarkt die nodig is nu de economie weer aantrekt'', luidt een gezamenlijke verklaring.

30. jun, 2016

eenmalige schenkingsvrijstelling komt terug vanaf 2017

Verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling komt terug vanaf 2017

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen de 18 en 40 jaar.
 • U hebt in 2013 of 2014 niet gebruikgemaakt van deze vrijstelling.
 • U gebruikt het bedrag van de schenking voor:
  • aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
  • aflossing van uw eigenwoningschuld
  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming
4. jan, 2016

Opnames van telefoongesprekken

Beste ondernemers

Als je gebeld wordt door een online advertentieverkoper, nooit meegaan in het gesprek, hang op of zeg dat ze een mail sturen, verder niks, er worden gesprekken opgenomen en zo veranderd dat het lijkt of je akkoord gaat met een aanbod.

Mocht je een factuur krijgen , die je niet vertrouwt of niet kan thuis brengen, BETAAL DAN NIET maar bel of mail ons eerst even om te  checken of het geen fraude factuur betreft.

Betalen is akkoord gaan......

Je kan ook kijken op www.fraudehelpdesk.nl en contact met hun opnemen als je het niet vertrouwd. 

 

Ik kom elke maand wel van deze flauwekul tegen, en wij als ondernemer moeten hard genoeg werken voor de centen. Ik maak altijd melding als ik het tegen kom, zodat dit soort lui eens aangepakt gaan worden.